Abidjanov Alisher Sahibovich – Xalqaro hamkorlik bo’yicha prorektori

Yusupova Adolat Ibragimovna- Qo’shma ta’lim dasturlari bo’limi boshlig’i

Alimova Holida Shuhratovna – Xalqaro aloqalar bo’limi boshlig’i

Amanov Vahob Boltaboyevich – Xalqaro aloqalar bo’limi uslubchisi

Rasulova Maftuna Shuhratovna – Xalqaro aloqalar bo’limi uslubchisi

Abidova Namuna Mannonxоn qizi – Qo’shma ta’lim dasturlari bo’limi bosh mutaxassisi.